Bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde finder sted 14. marts 2018.

Ansøgningsfristen er 2. marts 2018.


Til ansøgere

Fondet yder støtte til en række formål, som er nærmere beskrevet under menuen Støtte til...

Kravene til ansøgningen er beskrevet under menuen Sådan søges...

Ansøgninger skal indsendes online via den elektroniske formular på hjemmesiden..

Dansk i Island

Fondet har i kraft af engangsbevillinger fra det danske og det islandske undervisningsministerium en særlig forpligtelse til at støtte det danske sprog i Island.

Fondet har således ydet støttet til danskundervisning for islandske studerende og dansklærere samt til forskningsprojekter og undervisningsmateriale.

Danskundervisningen i islandske skoler støttes indirekte gennem støtte til udvekslingsrejser mellem danske og islandske skoler.

Ajourført 24. juli 2005

Nyt fra Fondet

På bestyrelsesmødet den 15. maj 2017 blev der bevilget tilskud for i alt 133.000 kr. Alle ansøgere har fået svar.

Eventuelle bilag til ansøgninger bør ikke overstige seks sider og skal indsendes som én, samlet pdf-fil.

Andre fonde m.v.