Bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til november 2018.

Ansøgningsfristen er 15. oktober 2018.


Til ansøgere

Fondet yder støtte til en række formål, som er nærmere beskrevet under menuen Støtte til...

Kravene til ansøgningen er beskrevet under menuen Sådan søges...

Ansøgninger skal indsendes online via den elektroniske formular på hjemmesiden..

Eventuelle bilag til ansøgninger bør ikke overstige seks sider og skal indsendes som én, samlet pdf-fil.

Forside
Fondet for Dansk-Islandsk Samarbejde har til formål at bidrage til forståelse og samarbejde mellem Danmark og Island på kulturelle og andre områder.

Fondet har desuden en særlig forpligtelse til at støtte det danske sprog i Island.

 

Fondets kapital er på ca. 6,5 mio. kr. Der rådes for tiden over et årligt afkast på ca. 230.000 kr., som disponeres på to årlige bestyrelsesmøder i maj og november.

 

Disse sider fortæller nærmere om Fondets historie og formål, dets ledelse og administration, hvordan der søges støtte, og om andre støttemuligheder.

  

Ajourført 21. september 2018

Nyt fra Fondet

NB: Fondets sædvanlige mailadresse er ude af drift. Brug indtil videre [email protected]

På bestyrelsesmødet den 14. marts 2018 blev der bevilget tilskud for i alt 218.185 kr. Der er efterfølgende bevilget tilskud for yderligere 100.000 kr.


Andre fonde m.v.