Bestyrelse & administration

Bestyrelse & administration

Bestyrelse & administration

Bestyrelse & administration

Bestyrelse & administration

Bestyrelse & administration

Bestyrelse:

Direktør, Professor Jørn Lund, formand
Institutleder Bente Holmberg
Højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen
Kontorchef Ida Heimann Larsen
Susanne Prip Madsen, Foreningen Norden

Sekretær:

Per Fischer

Tilsynsmyndighed:

Ministeren for nordisk samarbejde

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til maj 2019.

Ansøgningsfristen er 15. april 2019.