Krav til ansøgningen

Krav til ansøgningen

Krav til ansøgningen

Krav til ansøgningen

Krav til ansøgningen

Krav til ansøgningen

Der kan indsendes supplerende materiale med almindelig e-mail til [email protected] Bilagene må ikke overstige seks sider og skal indsendes som én, samlet pdf-fil.

Ansøgningen skal skrives på dansk (evt. norsk eller svensk) og indeholde oplysning om:

Ansøgerens fulde navn og adresse, telefon- og faxnumre samt e-mail adresse.

Den aktivitet, hvortil der søges støtte, samt hvornår den planlægges gennemført.

Budget, ansøgt beløb og oplysning om der er søgt og/eller opnået støtte fra anden side. (Ansøgeren bør, hvor det er muligt, have søgt eller søge støtte fra Nordisk Kulturfond og/eller Nordplus.)

Evt. dokumentation bør indsendes i kopi og kan ikke forventes returneret.

Ansøgninger kan for nuværende ikke indsendes via hjemmesiden, men skal indeholde følgende punkter i den angivne rækkefølge:

- Ansøgers mailadresse
- Angiv en af disse kategorier: Dansk i Island - Børn, unge og uddannelse - Kultur - Andet
- Ansøger
- Kontaktperson hvis forskellig fra ansøger 
- Kort beskrivelse af det projekt, der søges støtte til
- Tidspunkt for gennemførelse af projektet
- Detaljeret beskrivelse af projektet
- Budget, beløb eller beløbsramme, der søges
- Antal deltagere, hvis relevant (især møntet på skolerejser og andre større grupper)
- Er der tidligere søgt støtte fra Fondet for Dansk-Islandsk Samarbejde?
- Hvilke andre fonde og støtteordninger søges?
- Navn, telefon og postadresse på ansøger
- Ansøgers eventuelle hjemmeside
- Eventuel hjemmeside for det ansøgte projekt

Ansøgningen skal indsendes som pdf-fil, hvor eventuelle bilag (maksimalt 6 sider) er tilføjet, så der bliver tale om én, samlet pdf-fil.