Øvrige links

Øvrige links

Øvrige links

Øvrige links

Øvrige links

Øvrige links

Dansk-Islandsk Samfund

Dansk-Islandsk Samfund har til formål at fremme forståelsen og det indbyrdes kendskab Danmark og Island imellem.

Foreningen Norden i Danmark

Foreningen Norden arbejder for øget samarbejde på kryds og tværs af de nordiske landegrænser, bl.a. ved at sætte fokus på skole og uddannelse, venskabsbysamarbejde, kultur m.m.

Norræna félagið

Foreningen Norden i Island

Nordatlantens Brygge i København

Nordatlantens Brygge er et kulturhus, hvor du kan opleve nordatlantisk kultur, forskning og erhverv.

Nordens Hus i Reykjavik

Nordens hus är ett nordiskt kulturcentrum vars övergripande mål är att fungera som en förbindelselänk mellan Island och övriga Norden. Huset skall stimulera och stödja det nordiska intresset på Island samt sprida kunskap om Island till de övriga nordiska länderna.

Den skandinavisk-sprogede version planlægges åbnet i september 2007.

Danmarks ambassade i Island

Islands ambassade i Danmark