Ansøgningsfrister m.v.

Ansøgningsfrister m.v.

Ansøgningsfrister m.v.

Ansøgningsfrister m.v.

Ansøgningsfrister m.v.

Ansøgninger skal skrives på dansk og indsendes i god tid inden igangsættelsen af den aktivitet, der søges støttee til.

For at komme i betragtning ved Fondets to årlige bestyrelsesmøder i maj og november skal ansøgninger være indsendt senest 15. april eller 15. oktober.

Tilskud vil normalt ikke blive givet hvis den pågældende aktivitet er umiddelbart forestående eller allerede har fundet sted, når ansøgningen behandles.

Ansøgningen skal indsendes via den elektroniske formular på Fondets hjemmeside. Supplerende oplysninger kan indsendes med almindelig e-mail. 

Hvis det er muligt, vil svar kun blive sendt med e-mail. 
Det er derfor vigtigt, at ansøger løbende kontrollerer, om der kommer svar til en e-mail adresse, som er opgivet til Fondet, eller som findes på ansøgers eventuelle hjemmeside.