Bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde finder sted 14. marts 2018.

Ansøgningsfristen er 2. marts 2018.


Til ansøgere

Fondet yder støtte til en række formål, som er nærmere beskrevet under menuen Støtte til...

Kravene til ansøgningen er beskrevet under menuen Sådan søges...

Ansøgninger skal indsendes online via den elektroniske formular på hjemmesiden..

Skolerejser

Fondet kan yde støtte til skolerejser, hvis der er tale om klasseudveksling.

Ældre klasser vil blive foretrukket.

Rejsen skal indgå i et undervisningsforløb, der støtter en længerevarende interesse for det danske sprog i Island og/eller dansk-islandsk samarbejde i øvrigt.

Der ydes ikke støtte til skolerejser, som støttes af Nordplus eller Foreningen Norden. Mulighederne herfor skal afklares.

Det vil kunne svække en ansøgning, hvis Nordplus ikke er søgt, og klasserejsen opfylder Nordplus tilskudskriterierne.

Nordplus er Nordisk Ministerråds støtteordninger til mobilitet, netværksdannelse og samarbejde inden for uddannelsesområdet. Nordplus administreres i Danmark af CIRIUS, i Island af AlÞjóðaskrifstofa háskólastigsins.

Ajourført 23. november 2012

Nyt fra Fondet

På bestyrelsesmødet den 15. maj 2017 blev der bevilget tilskud for i alt 133.000 kr. Alle ansøgere har fået svar.

Eventuelle bilag til ansøgninger bør ikke overstige seks sider og skal indsendes som én, samlet pdf-fil.

Andre fonde m.v.