Bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde finder sted 14. marts 2018.

Ansøgningsfristen er 2. marts 2018.


Til ansøgere

Fondet yder støtte til en række formål, som er nærmere beskrevet under menuen Støtte til...

Kravene til ansøgningen er beskrevet under menuen Sådan søges...

Ansøgninger skal indsendes online via den elektroniske formular på hjemmesiden..

Uddannelse

Uddannelse og højskoleophold støttes som hovedregel ikke.

For så vidt angår videregående uddannelser henvises til Dansk-Islandsk Fond. Der blev i 1961 indgået en samarbejdsaftale, hvorefter Dansk-Islandsk Fond behandler ansøgninger om støtte til videregående uddannelser.

Der kan også søges støtte til videregående uddannelser fra Nordplus, A.P.Møllers Fond for Islandske Studerende og eventuelt Sáttmálasjóður.

For så vidt angår andre uddannelser og højskoleophold henvises i første række til Nordplus og Foreningen Norden.

Der ydes ikke støtte til uddannelser og højskoleophold, som støttes af Nordplus eller Foreningen Norden. Mulighederne herfor skal derfor afklares i forbindelse med en eventuel ansøgning til Fondet for Dansk-Islandsk Samarbejde.

Ajourført 7. oktober 2008

Nyt fra Fondet

På bestyrelsesmødet den 15. maj 2017 blev der bevilget tilskud for i alt 133.000 kr. Alle ansøgere har fået svar.

Eventuelle bilag til ansøgninger bør ikke overstige seks sider og skal indsendes som én, samlet pdf-fil.

Andre fonde m.v.