Bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til november 2018.

Ansøgningsfristen er 15. oktober 2018.


Til ansøgere

Fondet yder støtte til en række formål, som er nærmere beskrevet under menuen Støtte til...

Kravene til ansøgningen er beskrevet under menuen Sådan søges...

Ansøgninger skal indsendes online via den elektroniske formular på hjemmesiden..

Eventuelle bilag til ansøgninger bør ikke overstige seks sider og skal indsendes som én, samlet pdf-fil.

Udbetaling af tilskud

Hvis bestyrelsen imødekommer en ansøgning, vil ansøgeren få tilsendt et link til en særlig formular, hvor det kontonummer, tilskuddet skal overføres til, skal indtastes. (For at forhindre spam er der ikke adgang til formularen fra Fondets hjemmeside).

Når formularen afsluttes sendes kontooplysningerne automatisk til Fondet, som vil bede Danske Forvaltning (en afdeling af Danske Bank) om at overføre tilskuddet to måneder før starten på den aktivitet, der gives tilskud til.

Kontonummeret registreres og opbevares i øvrigt ikke i Fondets database.

Vær opmærksom på, at tilskuddet bortfalder, hvis ansøger ikke reagerer, eventuelt med en foreløbig mail, inden for to måneder efter at have fået meddelelse om et tilskud.

Hvis den aktivitet, der gives tilskud til, ikke gennemføres som planlagt, skal Fondet orienteres og et allerede udbetalt tilskud om nødvendigt tilbagebetales.

Ajourført 5. juli 2009

Nyt fra Fondet

NB: Fondets sædvanlige mailadresse er ude af drift. Brug indtil videre [email protected]

På bestyrelsesmødet den 14. marts 2018 blev der bevilget tilskud for i alt 218.185 kr. Der er efterfølgende bevilget tilskud for yderligere 100.000 kr.


Andre fonde m.v.