Bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til november 2018.

Ansøgningsfristen er 15. oktober 2018.


Til ansøgere

Fondet yder støtte til en række formål, som er nærmere beskrevet under menuen Støtte til...

Kravene til ansøgningen er beskrevet under menuen Sådan søges...

Ansøgninger skal indsendes online via den elektroniske formular på hjemmesiden..

Eventuelle bilag til ansøgninger bør ikke overstige seks sider og skal indsendes som én, samlet pdf-fil.

Ansøg on-line

Her kan du søge støtte on-line. Alle felter med stjerne* skal udfyldes.

Ansøgningen skal skrives på dansk (evt. norsk eller svensk).


Ansøgningen mailes til Fondet, når du klikker 'Send'. Derefter kan du vælge at
udskrive en kopi af ansøgningen til eget brug.

OBS OBS OBS OBS:
Der kan for tiden være problemer med modtagelse af ansøgningsskemaet. Du bør sikre dig at Fondet kvitterer for modtagelsen af ansøgningen inden for en uge.

Evt. supplerende bilag kan sendes til [email protected] i én, samlet pdf-fil på max. 6 sider.

Vær opmærksom på de særlige retningslinier, der gælder for ansøgninger om støtte til skolerejser, uddannelse og kulturelle formål.

NB: Støtte til videregående uddannelse skal søges hos Dansk-Islandsk Fond.

Ajourført 4. april 2016.Ansøgning
E-mail adresse: *
Ansøgning om støtte til: *
Ansøger (evt. institution): *
Kontaktperson (evt. = ansøger): *
Kort beskrivelse af den aktivitet, der søges støtte til (max 400 anslag): *
Hvornår planlægges aktiviteten?: *
Skriv årstallet her (4 cifre): *
Detaljeret beskrivelse af den aktivitet, der søges støtte til: *
Budget og ansøgt beløb: *
Ved skolerejser: Antal deltagere:
Har du tidligere søgt støtte fra Fondet for Dansk-Islandsk Samarbejde?: *
Marker hvor der ellers søges støtte (hold Shift eller Ctrl knappen nede for at markere flere): *
Evt. supplerende bemærkninger:
Ansøgers navn og postadresse:
Hjemmeside:
Telefon:
Telefax:
Nyt fra Fondet

NB: Fondets sædvanlige mailadresse er ude af drift. Brug indtil videre [email protected]

På bestyrelsesmødet den 14. marts 2018 blev der bevilget tilskud for i alt 218.185 kr. Der er efterfølgende bevilget tilskud for yderligere 100.000 kr.


Andre fonde m.v.