Bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde finder sted 14. marts 2018.

Ansøgningsfristen er 2. marts 2018.


Til ansøgere

Fondet yder støtte til en række formål, som er nærmere beskrevet under menuen Støtte til...

Kravene til ansøgningen er beskrevet under menuen Sådan søges...

Ansøgninger skal indsendes online via den elektroniske formular på hjemmesiden..

Fondets oprettelse

Fondet for Dansk-Islandsk Samarbejde er oprettet ved lov om anvendelse af overskuddet i visse krigsforsikringsforbund (lov nr. 180 af 5. juni 1959).

Loven var afslutningen på en flere år lang diskussion om, hvad man skulle gøre med det overskud på ca. 23 mio. kr., der var tilbage, efter at de i 1939 og 1940 oprettede krigsforsikringsforbund havde afsluttet deres udbetaling af erstatning for krigsskade på løsøre og bygninger.

Af de nævnte 23 mio. kr. anvendtes 1 mio. kr. til oprettelse af Fondet for Dansk-Islandsk Samarbejde. Fondet for Dansk-Finsk Samarbejde og Fondet for Dansk-Svensk Samarbejde blev oprettet ved samme lejlighed, hvorimod Fondet for Dansk-Norsk Samarbejde har en længere historie.

Statsminister Viggo Kampmann indbød til stiftende fællesmøde for de nordiske samarbejdsfonde den 5. december 1960, der regnes som Fondets fødselsdag.

Læs mere på Rigsarkivets hjemmeside.

Ajourført 19. oktober 2007

Nyt fra Fondet

På bestyrelsesmødet den 15. maj 2017 blev der bevilget tilskud for i alt 133.000 kr. Alle ansøgere har fået svar.

Eventuelle bilag til ansøgninger bør ikke overstige seks sider og skal indsendes som én, samlet pdf-fil.

Andre fonde m.v.