Bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde finder sted 14. marts 2018.

Ansøgningsfristen er 2. marts 2018.


Til ansøgere

Fondet yder støtte til en række formål, som er nærmere beskrevet under menuen Støtte til...

Kravene til ansøgningen er beskrevet under menuen Sådan søges...

Ansøgninger skal indsendes online via den elektroniske formular på hjemmesiden..

Krav til ansøgningen

Ansøgninger skal indsendes via den elektroniske formular på Fondets hjemmeside.

Der kan indsendes supplerende materiale med almindelig e-mail til [email protected] Bilagene må ikke overstige seks sider og skal indsendes som én, samlet pdf-fil.

Ansøgningen skal skrives på dansk (evt. norsk eller svensk) og indeholde oplysning om:

Ansøgerens fulde navn og adresse, telefon- og faxnumre samt e-mail adresse.

Den aktivitet, hvortil der søges støtte, samt hvornår den planlægges gennemført.

Budget, ansøgt beløb og oplysning om der er søgt og/eller opnået støtte fra anden side. (Ansøgeren bør, hvor det er muligt, have søgt eller søge støtte fra Nordisk Kulturfond og/eller Nordplus.)

Evt. dokumentation bør indsendes i kopi og kan ikke forventes returneret.

Ajourført 11. november 2011

Nyt fra Fondet

På bestyrelsesmødet den 15. maj 2017 blev der bevilget tilskud for i alt 133.000 kr. Alle ansøgere har fået svar.

Eventuelle bilag til ansøgninger bør ikke overstige seks sider og skal indsendes som én, samlet pdf-fil.

Andre fonde m.v.