Bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til november 2018.

Ansøgningsfristen er 15. oktober 2018.


Til ansøgere

Fondet yder støtte til en række formål, som er nærmere beskrevet under menuen Støtte til...

Kravene til ansøgningen er beskrevet under menuen Sådan søges...

Ansøgninger skal indsendes online via den elektroniske formular på hjemmesiden..

Eventuelle bilag til ansøgninger bør ikke overstige seks sider og skal indsendes som én, samlet pdf-fil.

Krav til ansøgningen

Ansøgninger skal indsendes via den elektroniske formular på Fondets hjemmeside.

Der kan indsendes supplerende materiale med almindelig e-mail til [email protected] Bilagene må ikke overstige seks sider og skal indsendes som én, samlet pdf-fil.

Ansøgningen skal skrives på dansk (evt. norsk eller svensk) og indeholde oplysning om:

Ansøgerens fulde navn og adresse, telefon- og faxnumre samt e-mail adresse.

Den aktivitet, hvortil der søges støtte, samt hvornår den planlægges gennemført.

Budget, ansøgt beløb og oplysning om der er søgt og/eller opnået støtte fra anden side. (Ansøgeren bør, hvor det er muligt, have søgt eller søge støtte fra Nordisk Kulturfond og/eller Nordplus.)

Evt. dokumentation bør indsendes i kopi og kan ikke forventes returneret.

Ajourført 11. november 2011

Nyt fra Fondet

NB: Fondets sædvanlige mailadresse er ude af drift. Brug indtil videre [email protected]

På bestyrelsesmødet den 14. marts 2018 blev der bevilget tilskud for i alt 218.185 kr. Der er efterfølgende bevilget tilskud for yderligere 100.000 kr.


Andre fonde m.v.