Bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til november 2018.

Ansøgningsfristen er 15. oktober 2018.


Til ansøgere

Fondet yder støtte til en række formål, som er nærmere beskrevet under menuen Støtte til...

Kravene til ansøgningen er beskrevet under menuen Sådan søges...

Ansøgninger skal indsendes online via den elektroniske formular på hjemmesiden..

Eventuelle bilag til ansøgninger bør ikke overstige seks sider og skal indsendes som én, samlet pdf-fil.

Kulturelle formål

Fondet støtter samarbejdet mellem Danmark og Island på det kulturelle område.

Der kan således ydes støtte til udveksling af gæstespil, kunstudstillinger og lignende, samt til andre aktiviteter, som tager sigte på at vække interesse for dansk arbejde og kultur i Island og for islandsk arbejde og kultur i Danmark.

Mulighederne for at få støtte fra Nordisk Kulturfond bør afklares og meddeles Fondet. Fondets stillingtagen til en ansøgning vil kunne påvirkes af disse muligheder, men det er ikke en betingelse for støtte, at man har fået afslag fra Nordisk Kulturfond.

Det kan eventuelt være relevant at søge støtte fra A.P.Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal og Sáttmálasjóður.

Ajourført 28. juli 2005

Nyt fra Fondet

NB: Fondets sædvanlige mailadresse er ude af drift. Brug indtil videre [email protected]

På bestyrelsesmødet den 14. marts 2018 blev der bevilget tilskud for i alt 218.185 kr. Der er efterfølgende bevilget tilskud for yderligere 100.000 kr.


Andre fonde m.v.