Bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til november 2018.

Ansøgningsfristen er 15. oktober 2018.


Til ansøgere

Fondet yder støtte til en række formål, som er nærmere beskrevet under menuen Støtte til...

Kravene til ansøgningen er beskrevet under menuen Sådan søges...

Ansøgninger skal indsendes online via den elektroniske formular på hjemmesiden..

Eventuelle bilag til ansøgninger bør ikke overstige seks sider og skal indsendes som én, samlet pdf-fil.

Ansøgningsfrister m.v.

Ansøgninger skal skrives på dansk og indsendes i god tid inden igangsættelsen af den aktivitet, der søges støttee til.

 

For at komme i betragtning ved Fondets to årlige bestyrelsesmøder i maj og november skal ansøgninger være indsendt senest 15. april eller 15. oktober. Kadencen vil eventuelt blive ændret i 2017. Ansøgningsfristen til førstkommende bestyrelsesmøde er derfor rykket frem til 1. marts 2017.

 

Tilskud vil normalt ikke blive givet hvis den pågældende aktivitet er umiddelbart forestående eller allerede har fundet sted, når ansøgningen behandles.

 

Ansøgningen skal indsendes via den elektroniske formular på Fondets hjemmeside. Supplerende oplysninger kan indsendes med almindelig e-mail. 

 

Hvis det er muligt, vil svar kun blive sendt med e-mail. 
Det er derfor vigtigt, at ansøger løbende kontrollerer, om der kommer svar til en e-mail adresse, som er opgivet til Fondet, eller som findes på ansøgers eventuelle hjemmeside.

 

Ajourfør 10. december 2016

 

Nyt fra Fondet

NB: Fondets sædvanlige mailadresse er ude af drift. Brug indtil videre [email protected]

På bestyrelsesmødet den 14. marts 2018 blev der bevilget tilskud for i alt 218.185 kr. Der er efterfølgende bevilget tilskud for yderligere 100.000 kr.


Andre fonde m.v.