Bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde finder sted 14. marts 2018.

Ansøgningsfristen er 2. marts 2018.


Til ansøgere

Fondet yder støtte til en række formål, som er nærmere beskrevet under menuen Støtte til...

Kravene til ansøgningen er beskrevet under menuen Sådan søges...

Ansøgninger skal indsendes online via den elektroniske formular på hjemmesiden..

Samarbejdsaftale

Der blev i 1961 indgået en samarbejdsaftale med Dansk-Islandsk Fond.

Dansk-Islandsk Fond behandler ansøgninger om:

 

Uddannelseslegater til universiteter og højere læreanstalter, herunder

- Kunstakademiets Arkitektskole
- Musikkonservatoriet
- teknikumingeniører
- lærerhøjskolen

 

Videnskabelige formål
- særligt videregående uddannelse samt
- opgaver og studierejser med relation til universiteter m.v.

  

 

Fondet for Dansk-Islandsk Samarbejde behandler ansøgninger om:

 

Større specielle opgaver

 

Uddannelseslegater til

- højskoleophold
- håndværkeruddannelse
- husholdning og håndarbejde
- kunsthåndværk

- skuespillere

- malere

  

Ajourført 22. juli 2005

Nyt fra Fondet

På bestyrelsesmødet den 15. maj 2017 blev der bevilget tilskud for i alt 133.000 kr. Alle ansøgere har fået svar.

Eventuelle bilag til ansøgninger bør ikke overstige seks sider og skal indsendes som én, samlet pdf-fil.

Andre fonde m.v.