Bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde finder sted 14. marts 2018.

Ansøgningsfristen er 2. marts 2018.


Til ansøgere

Fondet yder støtte til en række formål, som er nærmere beskrevet under menuen Støtte til...

Kravene til ansøgningen er beskrevet under menuen Sådan søges...

Ansøgninger skal indsendes online via den elektroniske formular på hjemmesiden..

Bestyrelse & administration

Bestyrelse:

Direktør, Professor Jørn Lund, formand
Institutleder Bente Holmberg
Højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen

Kontorchef Ida Heimann Larsen


Sekretær:

Konsulent Per Fischer

Tilsynsmyndighed:

Ministeren for nordisk samarbejde

Ajourført 10. december 2016

Nyt fra Fondet

På bestyrelsesmødet den 15. maj 2017 blev der bevilget tilskud for i alt 133.000 kr. Alle ansøgere har fået svar.

Eventuelle bilag til ansøgninger bør ikke overstige seks sider og skal indsendes som én, samlet pdf-fil.

Andre fonde m.v.