Bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til november 2018.

Ansøgningsfristen er 15. oktober 2018.


Til ansøgere

Fondet yder støtte til en række formål, som er nærmere beskrevet under menuen Støtte til...

Kravene til ansøgningen er beskrevet under menuen Sådan søges...

Ansøgninger skal indsendes online via den elektroniske formular på hjemmesiden..

Eventuelle bilag til ansøgninger bør ikke overstige seks sider og skal indsendes som én, samlet pdf-fil.

Bestyrelse & administration

Bestyrelse:

Direktør, Professor Jørn Lund, formand
Institutleder Bente Holmberg
Højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen

Kontorchef Ida Heimann Larsen
Susanne Prip Madsen, Foreningen Norden


Sekretær:

Per Fischer

Tilsynsmyndighed:

Ministeren for nordisk samarbejde

Ajourført 21. september 2018

Nyt fra Fondet

NB: Fondets sædvanlige mailadresse er ude af drift. Brug indtil videre [email protected]

På bestyrelsesmødet den 14. marts 2018 blev der bevilget tilskud for i alt 218.185 kr. Der er efterfølgende bevilget tilskud for yderligere 100.000 kr.


Andre fonde m.v.