Bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde finder sted 14. marts 2018.

Ansøgningsfristen er 2. marts 2018.


Til ansøgere

Fondet yder støtte til en række formål, som er nærmere beskrevet under menuen Støtte til...

Kravene til ansøgningen er beskrevet under menuen Sådan søges...

Ansøgninger skal indsendes online via den elektroniske formular på hjemmesiden..

Forside
Fondet for Dansk-Islandsk Samarbejde har til formål at bidrage til forståelse og samarbejde mellem Danmark og Island på kulturelle og andre områder.

Fondet har desuden en særlig forpligtelse til at støtte det danske sprog i Island.

 

Fondets kapital er på ca. 6,5 mio. kr. Der rådes for tiden over et årligt afkast på ca. 230.000 kr., som disponeres på to årlige bestyrelsesmøder i maj og november.

 

Disse sider fortæller nærmere om Fondets historie og formål, dets ledelse og administration, hvordan der søges støtte, og om andre støttemuligheder.

 

Vi håber du finder de oplysninger, du søger, og opfordrer dig til at skrive i Fondets Gæstebog.

 

Ajourført 8. oktober 2013

Nyt fra Fondet

På bestyrelsesmødet den 15. maj 2017 blev der bevilget tilskud for i alt 133.000 kr. Alle ansøgere har fået svar.

Eventuelle bilag til ansøgninger bør ikke overstige seks sider og skal indsendes som én, samlet pdf-fil.

Andre fonde m.v.